Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: glava čokota

Tag Archives: glava čokota

Osnovni princip rezidbe vinove loze

Osnovni principi rezidbe – Postoje tri osnovna principa rezidbe vinove loze na osnovu kojih se reguliše visina prinosa i kvalitet grožđa, vegetativnog potencijala čokota, održavanje pojedinih delova na čokotu i oblik čokota u celini, kao i obezbeđenje dugovečnosti čokota. 1. / Prvi i osnovni princip rezidbe polazi od toga da su najrodnija prava-zimska okca na zrelim i zdravim jednogodišnjim lastarima ... Read More »