Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gisela 5

Tag Archives: Gisela 5

Trešnja – izbor podloge je od velike važnosti

Trešnja – izbor podloge. U proteklih nekoliko godina proizvodnja plodova trešnje doživljava pravi procvat. Sve više je poljoprivrednika koji se okre?u proizvodnji ove vo?ne vrste, ?ak i onih koji se nisu bavili vo?arstvom. Pre podizanja zasada trešnja treba imati na umu, da je pored sve ve?e ponude atraktivnih sorti, veoma proširen i izbor podloga prilago?enih razli?itim zemljišnim uslovima i primenjenoj ... Read More »

SORTE trešnje niskog rasta – podloga Gisela 5

SORTE trešnje niskog rasta – Trešnja je prvo vo?e koje najavljuje leto i raste u gotovo svakom vo?njaku. Do sada su one bile kalemljene na razli?itim podlogama, od kojih je zavisila i veli?ina vo?ke. Branje zrelih plodova na visokim vo?kama je otežano, jer su najkvalitetniji plodovi na vrhu i krajevima grana. Nemogu?e je zaštititi vo?ku od ptica, a krošnje ujedno ... Read More »