Tuesday, 25 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Geotermalna

Tag Archives: Geotermalna

Geotermalna energija “zelena energija” čuva okolinu

Geotermalna energija pojam, odnosi se na koriš?enje toplote Zemljine unutrašnosti  koja u samom središtu iznosi 4000-7000° što je približno temperaturi površine Sunca.Struktura Zemljine unutrašnjosti je takva da temepratura u zavisnosti od strukture slojeva raste od 10 do 30°C na svakih kilometar bliži jezgru.Skoro nepromenjiva temperatura sloja Zemljine kore može se u velikom obimu iskoristiti za indirektno grejanje ili hla?enje stambenih ... Read More »