Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: GENETSK

Tag Archives: GENETSK

GENETSKI MODIFIKOVANA HRANA

gmo

GENETSKI MODIFIKOVANA HRANA  Poljoprivreda je jedina privredna grana koja u razmeni sa svetom ostvaruje suficit, a uz ve?a ulaganja, mogla bi da udvostru?i prihode od izvoza. Zbog toga je veoma važno da država da ve?i zna?aj poljoprivredi, jer postoji prirodni potencijal, koji nije u dov ljnoj meri iskoriš?en – izjavio je saradnik Privredne komore Srbije Branislav Gulan,?lan Odbora za selo ... Read More »