Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gazdinstvima

Tag Archives: gazdinstvima

SENO u ishrani preživara je važna stavka

Seno u ishrani je veoma važno hranivo za ishranu krava muzara i visoko steonih krava. Ono ima ulogu strukturne komponente obroka, a to zna?i da zadovolji odre?ene fiziološke potrebe i obezbedi normalnu funkciju organa za varenje. Me?utim seno je skupo, veliki je utrošak rada, gubici su neminovni pa gazdinstva ?esto nemaju dovoljno sena. SENO u ishrani preživara je važna stavka ... Read More »