Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gas maska

Tag Archives: gas maska

Lična zaštitna sredstva pri upotrebi pesticida

pesticid herbicidi

Lična zaštitna sredstva – U savremenim uslovima poljoprivredna proizvodnja zahteva primenu pesticida u cilju suzbijanja štetnih organizama. Počinjemo sa zaštitom bilja ali istovremeno je potrebno obratiti pažnju i na zaštitu ljudi pri upotrebi pesticida. Pesticidi su proizvodi hemijskog ili biološkog porekla koji su namenjeni zaštiti biljaka od korova, bolesti, insekata, grinja i drugih štetnih organizama. Pesticidi su otrovni, ali pravilnom ... Read More »