Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: galenika fitofarmacija

Tag Archives: galenika fitofarmacija

Voćnjak zaštita “plavo” prskanje u jesen/zimu

Voćnjak zaštita “plavo” prskanje Zimsko tretiranje je jako značajna mera u suzbijanju štetnih organizama – biljnih bolesti i štetočina na voćnim vrstama i vinovoj lozi. Ova mera, ukoliko se sprovede na početku vegetacije, olakšava za 50% posla u zaštiti voćaka od štetnih organizama tokom vegetacije, jer se zimskim tretiranjem smanjuje potencijal patogena koji mogu pričiniti velike štete pri povoljnim uslovima ... Read More »