Sunday, 18 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gajenju

Tag Archives: gajenju

KALCIJUM manjak u gajenju paprike, paradajza

susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike bakterioza

Kalcijum manjak u gajenju – Mogući su veliki problemi na plodovima povrća, naročito na paradajzu  i paprici u vidu sušenja vrha ploda i ugnutih pega. Na tako oštećenom plodu obično se razvijaju saprofiti, pre svega Alternaria spp. Ovakav tip oštećenja je posledica nedostatka kalcijuma ili nemogućnost usvajanja ovog elementa od strane  biljaka usled visokih temperatura i nedostatka vlage u dužem vremenskom ... Read More »

Selekcija i plodnost u gajenju domaće stoke

lucerkino brašno selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi bejbi - bif

Selekcija i plodnost – Plodnost doma?ih životinja je zna?ajna ekonomska osobina i njoj se obra?a posebna pažnja i nastoji se raznim zootehni?kim zahvatima pove?a.  Plodnost u zootehni?kom smislu re?i je sposobnost životinja da pravilno ispoljavaju polni nagon, da za vreme estrusa ili polnog nagona se pravilno pare, da posle oplodnje ostanu gravidne, da na svet donesu jedno ili više normalnih ... Read More »