Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gajenju

Tag Archives: gajenju

KALCIJUM manjak u gajenju paprike, paradajza

susenje povrca kalcijum manjak

Kalcijum  manjak u gajenju – Mogući su veliki problemi na plodovima povrća, naročito na paradajzu  i paprici u vidu sušenja vrha ploda i ugnutih pega. Na tako oštećenom plodu obično se razvijaju saprofiti, pre svega Alternaria spp. Ovakav tip oštećenja je posledica nedostatka kalcijuma ili nemogućnost usvajanja ovog elementa od strane  biljaka usled visokih temperatura i nedostatka vlage u dužem ... Read More »

Selekcija i plodnost u gajenju domaće stoke

selekcija telenje krava

Selekcija i plodnost – Plodnost domaćih životinja je značajna ekonomska osobina i njoj se obraća posebna pažnja i nastoji se raznim zootehničkim zahvatima poveća.  Plodnost u zootehničkom smislu reči je sposobnost životinja da pravilno ispoljavaju polni nagon, da za vreme estrusa ili polnog nagona se pravilno pare, da posle oplodnje ostanu gravidne, da na svet donesu jedno ili više normalnih ... Read More »