Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gajenju

Tag Archives: gajenju

KALCIJUM manjak u gajenju paprike, paradajza

susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike

Kalcijum  manjak u gajenju – Mogu?i su veliki problemi na plodovima povr?a, naro?ito na paradajzu  i paprici u vidu sušenja vrha ploda i ugnutih pega. Na tako ošte?enom plodu obi?no se razvijaju saprofiti, pre svega Alternaria spp. Ovakav tip ošte?enja je posledica nedostatka kalcijuma ili nemogu?nost usvajanja ovog elementa od strane  biljaka usled visokih temperatura i nedostatka vlage u dužem ... Read More »

Selekcija i plodnost u gajenju domaće stoke

selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Selekcija i plodnost – Plodnost doma?ih životinja je zna?ajna ekonomska osobina i njoj se obra?a posebna pažnja i nastoji se raznim zootehni?kim zahvatima pove?a.  Plodnost u zootehni?kom smislu re?i je sposobnost životinja da pravilno ispoljavaju polni nagon, da za vreme estrusa ili polnog nagona se pravilno pare, da posle oplodnje ostanu gravidne, da na svet donesu jedno ili više normalnih ... Read More »