Saturday, 21 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gajenje

Tag Archives: Gajenje

Gajenje borovnice za tržište i ostvarenje profita

gajenje borovnice savetovanje borovnica za

Gajenje borovnice u zaštićenom prostoru – Brzaković Nebojša, dipl.inž.poljoprivrede Protivgradnim mrežama kao dodatak se postavljaju zaštitne mreže koje praktično zatvore čitavu površinu zasada borovnice, sprečavajući ulazak ptica i štetno dejstvo grada. Ove mreže služe i kao zasena u vreme visokih temperatura, koje mogu nepovoljno uticati na razvoj biljaka i izazvati pojavu ožegotina na plodovima. Preko mreže se za vreme berbe, ukoliko ... Read More »

Paprika prinosi koji donose zaradu i nove investicije

sušenje povrća paprika bakterioza susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike

Paprika prinosi  – Postizanje visokih prinosa paprike u mnogome zavisi od pravilnog izbora zemljišta. Paprika zahteva ravna zemljišta, ili sa blagim nagibom, humusna i strukturna zbog mogućnosti primene pravilne agrotehnike i navodnjavanja. Paprici ne odgovaraju zemljišta sa visokim podzemnim vodama zbog oboljenja korenovog sistema. Za papriku nisu pogodna zemljišta gde se često javljaju kasni prolećni mrazevi. Treba izbegavati područja na koima ... Read More »

Organska proizvodnja – dozvoljena sredstva u preradi

organska kontrola mlečnosti kefir kiselo organska proizvodnja

Organska proizvodnja – Organski  način proizvodnje zahteva poseban tretman gajenih životinja. Regulisano je strogim pravilnicima o primeni odobrenih sredstava. Naglasak je da se proizvodi iz organskog načina proizvodnje prerade i tako prerađeni plasiraju na tržištu. Dodaci – neki od dozvoljenih sredstava su navedeni u tabeli. Naziv E broj Funkcionalna svojstva Priprema hrane Posebni uslovi Lecitini E 322 Antioksidans, emulgator Biljnog ... Read More »

Gajenje uljane repice zahteva dobru pripremu

Gajenje uljane repice kao i svake druge ratarske ili povrtarske biljke ima svojih specifi?nosti.Za njeno uspešno gajenje potrebno da se poznaju klimatsko – edafski ?inioci rejona kako bi se primenile odgovaraju?e agrotehni?ke mere u cilju što boljeg iskoriš?avanja geneti?kog potencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu.Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slu?aju gajenja u monokulturi ili ... Read More »

Biobaštovanstvo, gajenje više vrsta u zajednici

Biobaštovanstvo – Mešane vrste su specifi?nosi biobaštvovanstva i zna?i gajenje dve ili više vrsta zajedno kao mešane vrste. Osnov za uspešno gajenje mešanih vrsta je njihova me?usobna trpeljivost. Poznate uspešne mešane vrste su šargarepa i crni luk, salata i crni luk, kukuruz i boranija, odnosno pasulj, pasulj i celer, odnosno paradajz, kukuruz sa tikvama, lubenicom, krastavcem, krompirom ili dinjom, kupus sa ... Read More »