Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gajenje uljane repice

Tag Archives: Gajenje uljane repice

Gajenje uljane repice zahteva dobru pripremu

uljana repica gajenje uljane repice

Gajenje uljane repice kao i svake druge ratarske ili povrtarske biljke ima svojih specifičnosti.Za njeno uspešno gajenje potrebno da se poznaju klimatsko – edafski činioci rejona kako bi se primenile odgovarajuće agrotehničke mere u cilju što boljeg iskorišćavanja genetičkog potencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu.Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slučaju gajenja u monokulturi ili ... Read More »