Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gajenje svinja letalni ishod svinja

Tag Archives: gajenje svinja letalni ishod svinja

Razlozi za letalni ishod gajenja svinja

probiotici prasad prašenje pojilice za svinje

Uglavnom se letalni, semiletalni i štetni geni (u recesivnom ili delimi?no dominantnom obliku) ispoljavaju isklju?ivo u homozigotnom stanju. Za ispoljavanje pomenutih gena važi pravilo da se oni u manje izraženom potencijalu javljaju u jednoj populaciji i u ve?ini slu?ajeva odgajivanje u srodstvu kao i linijsko odgajivanje uti?e na njihovu pojavu u homozigotnom stanju.   Ovo ukazuje da se upravo odgajivanjem ... Read More »