Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gajenje svinja letalni ishod svinja

Tag Archives: gajenje svinja letalni ishod svinja

Razlozi za letalni ishod gajenja svinja

probiotici prasad prirast pojilice za svinje uginuća

Razlozi za letalni ishod – Uglavnom se letalni, semiletalni i štetni geni (u recesivnom ili delimično dominantnom obliku) ispoljavaju isključivo u homozigotnom stanju. Za ispoljavanje pomenutih gena važi pravilo da se oni u manje izraženom potencijalu javljaju u jednoj populaciji i u većini slučajeva odgajivanje u srodstvu kao i linijsko odgajivanje utiče na njihovu pojavu u homozigotnom stanju.   Ovo ukazuje ... Read More »