Saturday, 21 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gajenje domaćih

Tag Archives: Gajenje domaćih

Gajenje domaćih životinja na farmi ..?

hranivo kvalitet soja sirova pravilna ishrana steonih otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Gajenje doma?ih životinja na velikim farmama industrijskog tipa danas predstavlja najve?u oblast na svetu u kojoj postoji zabrinutost zbog problema u smislu dobrobiti životinja. Milijarde doma?ih životinja širom sveta gaje se iza zatvorenih vrata velikih farmi. One se stavljaju u kaveze, zbijaju i zatvaraju, teraju da izuzetno brzo rastu i iscrpljuju do granica fizi?ke izdržljivosti u jurnjavi za više mesa, ... Read More »