Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gajenje domaćih životinja

Tag Archives: Gajenje domaćih životinja

Gajenje domaćih životinja na farmi ..?

pravilna ishrana

Gajenje domaćih životinja na velikim farmama industrijskog tipa danas predstavlja najveću oblast na svetu u kojoj postoji zabrinutost zbog problema u smislu dobrobiti životinja. Milijarde domaćih životinja širom sveta gaje se iza zatvorenih vrata velikih farmi. One se stavljaju u kaveze, zbijaju i zatvaraju, teraju da izuzetno brzo rastu i iscrpljuju do granica fizičke izdržljivosti u jurnjavi za više mesa, ... Read More »