Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: fuzarium

Tag Archives: fuzarium

Bolesti žita tokom perioda razvoja biljaka

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

Bolesti žita – U uslovima Srbije, do sada nije bila uobi?ajena zaštita strnih strnih žita od bolesti. Razlozi za to su u prvom redu suvlja klima i postojanje doma?ih sorata, koje su tolerantne prema ovim bolestima. Uvo?enjem novih, stranih sorata koje su osetljive prema bolestima lista, po?elo se i kod nas postavljati pitanje da li treba vršiti zaštitu strnih žita, a u ... Read More »