Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: fuzarium

Tag Archives: fuzarium

Bolesti žita tokom perioda razvoja biljaka

durum pšenica prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme

Bolesti žita – U uslovima Srbije, do sada nije bila uobičajena zaštita strnih strnih žita od bolesti. Razlozi za to su u prvom redu suvlja klima i postojanje domaćih sorata, koje su tolerantne prema ovim bolestima. Uvođenjem novih, stranih sorata koje su osetljive prema bolestima lista, počelo se i kod nas postavljati pitanje da li treba vršiti zaštitu strnih žita, a u ... Read More »