Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: fungicid

Tag Archives: fungicid

BIOFUMIGATORI za siguran početak

biofumigatori

BIOFUMIGATORI – Gajenjem biljaka u plastenicima postiže se visoka produktivnost i dobar ekonomski efekat, ali i tada se mora paziti na plodored. Često se u uzgoju pojavi bolest korena, nematode ako se ne poštuje plodored i posegne se za methyl-bromidom.   Problem sa nematodama je što su one “otporne”- mogu da se umire u nepovoljnim uslovima, za sebe i aktiviraju ... Read More »

Ospičavost lista kod višanja tokom razvoja voćaka

formiranje rezidba višnja

Ospičavost lista – Višnja je po prinosima i dohotku koji se od nje ostvaruje vodeća voćna vrsta u Leskovcu. Iako joj se u tehnologiji proizvodnje i zaštiti poklanja relativno velika pažnja, poslednjih godina ovu kulturu sve više ugrožava prouzrokovač ospičavosti lišća – Blumeriella jaapii, što prouzrokuje znatno smanjenje prinosa i kvaliteta. Na području Leskovca pod višnjom je, po zvaničnim statističkim ... Read More »

Šljivina osa napada šljivike u cvetanju

šljivin smotavac šljiva

Šljivina osa napada – Šljivine ose (Hoplocampa flava, H.minuta, H.testudinea ) su rasprostranjene u svim rejonima gde se šljiva gaji . Ovi insekti prezime u stadijumu odrasle pagusenice, plitko u zemljištu i zato obrada zemljišta oko voćaka u jesen doprinosi smanjenju intenziteta napada ose u narednoj vegetaciji. Imago je veoma aktivan, hrani se polenom i nektarom cvetova. Ženka polaže jaja ... Read More »

Suzbijanje štetočina u pšenici DELTA AGRAR

delta agrar

DELTA AGRAR savetuje  – Suzbijanje bolesti i štetočina u pšenici. Savremeni uzgoj pšenice i postizanje vrhunskih rezultata zahteva primenu  potpune agrotehnike i sredstava zaštite. Pravi izbor kvalitetnih sredstava zaštite Vam garantuje bogat urod i čuva kvalitet zrna – tu sigurnost Vam pruža DELTA AGRAR.  Bolesti pšenice pri jakom napadu znatno utiču na smanjenje roda, koje može biti i veće od 25%.  Najznačajnije bolesti ... Read More »

Ječam beleži nove bolesti

Ječam nove bolesti – Ozimi i jari ječam napada nova gljivična bilest koja još nije dovoljno istražena a predstavlja veliki problem u proizvodnji ječma Simptomi se ispoljavaju na listu zastavičaru. Ispod lista uočavaju se sitne sive do crne pege veličine 0,5-3 milimetara. Pege su u sredini tamnije, oivičene žutim oreolom. Broj pega zavisi od jačine napada, sorte i vremenskih prilika. ... Read More »

Bordovska čorba fungicid na stari način

Bordovska čorba najstariji je fungicid za suzbijanje peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), a dobila je ime po francuskom gradu Bordeaux, u čijoj je okolini prvi put primenjena u vinogradarstvu. Otkrio ju je profesor botanike Milardet 1882. godine. Iako se bordovska čorba u vinogradarstvu upotrebljava više od sto godina, često se u praksi događa da se nepažljivo priprema i ne primenjuje ... Read More »

ŠAMPINJONI pokrivka za pravilan uzgoj

ŠAMPINJONI  pokrivka – U svakoj pokrivci koja služi za gajenje šampinjona žive različiti organizmi, vidljivi i  nevidljivi, pokretni i nepokretni (bakterije,gljivice, virusi, nematode) koji će naneti velike štete micelijumu i kompostu. Zato je potrebno da se pristupi dezinfikovanju pokrivke pre nego što se  nanese na kompost. Dezinfikovanje   mora da se odradi na vreme, jer od ove tačke procesa gajenja šampinjona ... Read More »

Zaštita šećerne repe CERCOSPORA BETICOLA

Zaštita šećerne repe od bolesti. Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) je rasprostranjena u svim područjima gajenja šećerne repe i predstavlja najštetnije oboljenje šećerne repe. Javlja se svake godine. Pri visokoj vlažnosti i visokoj temperaturi intezivno se razvija i širi, te može da smanji prinos korena i do 30%, a sadržaj šećera od 1 do 2%. Naročito velike štete nastaju ... Read More »

Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

Nakon obilnih padavina i stabilizacije vremena, registrovana je jača pojava žute rđe na pšenici (Puccinia striiformis). Simptomi koje prouzrokuje P. striiformis se uočavaju na svim nadzemnim delovima biljke pšenice, pa čak i na nezrelom zrnu. Oni se najpre javljaju na donjem, a kasnije i na vršnom lišću. Na njemu se razvijaju limunastožute uredopustule, koje su linearno raspoređene između nerava lista ... Read More »