Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: fungicid

Tag Archives: fungicid

Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

žuta rđa siva pegavost prihrana pšenice

Žuta rđa pšenice – Nakon obilnih padavina i stabilizacije vremena, registrovana je jača pojava žute rđe na pšenici (Puccinia striiformis). Simptomi koje prouzrokuje P. striiformis se uočavaju na svim nadzemnim delovima biljke pšenice, pa čak i na nezrelom zrnu. Oni se najpre javljaju na donjem, a kasnije i na vršnom lišću. Na njemu se razvijaju limunastožute uredopustule, koje su linearno ... Read More »

Šljivina osa napada šljivike u cvetanju

berba šljive cijano-vodonična šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Šljivina osa napada – Šljivine ose (Hoplocampa flava, H.minuta, H.testudinea ) su rasprostranjene u svim rejonima gde se šljiva gaji . Ovi insekti prezime u stadijumu odrasle pagusenice, plitko u zemljištu i zato obrada zemljišta oko voćaka u jesen doprinosi smanjenju intenziteta napada ose u narednoj vegetaciji. Imago je veoma aktivan, hrani se polenom i nektarom cvetova. Ženka polaže jaja ... Read More »

Bordovska čorba fungicid na stari način

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

Bordovska čorba najstariji je fungicid za suzbijanje peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), a dobila je ime po francuskom gradu Bordeaux, u čijoj je okolini prvi put primenjena u vinogradarstvu. Otkrio ju je profesor botanike Milardet 1882. godine. Iako se bordovska čorba u vinogradarstvu upotrebljava više od sto godina, često se u praksi događa da se nepažljivo priprema i ne primenjuje u ... Read More »

BIOFUMIGATORI za siguran početak

BIOFUMIGATORI – Gajenjem biljaka u plastenicima postiže se visoka produktivnost i dobar ekonomski efekat, ali i tada se mora paziti na plodored. ?esto se u uzgoju pojavi bolest korena, nematode ako se ne poštuje plodored i posegne se za methyl-bromidom.   Problem sa nematodama je što su one “otporne”- mogu da se umire u nepovoljnim uslovima, za sebe i aktiviraju ... Read More »

Ospičavost lista kod višanja tokom razvoja voćaka

prihrana višnje rezidba voćaka višnje trešnja višnja formiranje rezidba višnja zelena rezidba ospičavost lišća formiranje krune

Ospičavost lista – Višnja je po prinosima i dohotku koji se od nje ostvaruje vodeća voćna vrsta u Leskovcu. Iako joj se u tehnologiji proizvodnje i zaštiti poklanja relativno velika pažnja, poslednjih godina ovu kulturu sve više ugrožava prouzrokovač ospičavosti lišća – Blumeriella jaapii, što prouzrokuje znatno smanjenje prinosa i kvaliteta. Na području Leskovca pod višnjom je, po zvaničnim statističkim podacima, ... Read More »

Suzbijanje štetočina u pšenici DELTA AGRAR

delta agrar suzbijanje otkup pšenice

DELTA AGRAR savetuje  – Suzbijanje bolesti i štetočina u pšenici. Savremeni uzgoj pšenice i postizanje vrhunskih rezultata zahteva primenu  potpune agrotehnike i sredstava zaštite. Pravi izbor kvalitetnih sredstava zaštite Vam garantuje bogat urod i čuva kvalitet zrna – tu sigurnost Vam pruža DELTA AGRAR.  Bolesti pšenice pri jakom napadu znatno utiču na smanjenje roda, koje može biti i veće od 25%.  Najznačajnije bolesti ... Read More »

Pšenica njena zaštita – fitotoksičnost je moguća

kamut herbicid fungicid pšeniva njena

Pšenica  njena zaštita – UTICAJ Istovremena primena HERBICIDA I FUNGICIDA  u ozimoj pšenici . Poslednjih godina, gajenje pšenice postaje relativno isplativiji posao. Glavni razlog ovoga su unapređenje tehnologije proizvodnje koje se ogleda kroz: veći izbor dobrih sorti, primeni đubriva kao i obavezne mere suzbijanja korova, bolesti i štetočina. Primena fungicida dva puta u sezoni jedna je od ključnih mera koja utiče ... Read More »

Ječam beleži nove bolesti

ječam beleži ječam lisna rđa

Ječam nove bolesti – Ozimi i jari ječam napada nova gljivi?na bilest koja još nije dovoljno istražena a predstavlja veliki problem u proizvodnji ječma Simptomi se ispoljavaju na listu zastavičaru. Ispod lista uočavaju se sitne sive do crne pege veličine 0,5-3 milimetara. Pege su u sredini tamnije, oivičene žutim oreolom. Broj pega zavisi od jačine napada, sorte i vremenskih prilika. ... Read More »

ŠAMPINJONI pokrivka za pravilan uzgoj

ŠAMPINJONI  pokrivka – U svakoj pokrivci koja služi za gajenje šampinjona žive razli?iti organizmi, vidljivi i  nevidljivi, pokretni i nepokretni (bakterije,gljivice, virusi, nematode) koji ?e naneti velike štete micelijumu i kompostu. Zato je potrebno da se pristupi dezinfikovanju pokrivke pre nego što se  nanese na kompost. Dezinfikovanje   mora da se odradi na vreme, jer od ove ta?ke procesa gajenja šampinjona ... Read More »

Zaštita šećerne repe CERCOSPORA BETICOLA

šećerna repa BOLESTI silaža od šećerne

Zaštita šećerne repe od bolesti. Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) je rasprostranjena u svim područjima gajenja šećerne repe i predstavlja najštetnije oboljenje šećerne repe. Javlja se svake godine. Pri visokoj vlažnosti i visokoj temperaturi intezivno se razvija i širi, te može da smanji prinos korena i do 30%, a sadržaj šećera od 1 do 2%. Naročito velike štete nastaju kada ... Read More »