Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: fungicid

Tag Archives: fungicid

Bordovska čorba fungicid na stari način

fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska

Bordovska čorba najstariji je fungicid za suzbijanje peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), a dobila je ime po francuskom gradu Bordeaux, u čijoj je okolini prvi put primenjena u vinogradarstvu. Otkrio ju je profesor botanike Milardet 1882. godine. Iako se bordovska čorba u vinogradarstvu upotrebljava više od sto godina, često se u praksi događa da se nepažljivo priprema i ne primenjuje u ... Read More »

BIOFUMIGATORI za siguran početak

nematode biofumigatori ipard program ekonomija plastenik ostvarena dobit

BIOFUMIGATORI – Gajenjem biljaka u plastenicima postiže se visoka produktivnost i dobar ekonomski efekat, ali i tada se mora paziti na plodored. ?esto se u uzgoju pojavi bolest korena, nematode ako se ne poštuje plodored i posegne se za methyl-bromidom.   Problem sa nematodama je što su one “otporne”- mogu da se umire u nepovoljnim uslovima, za sebe i aktiviraju ... Read More »

Ospičavost lista kod višanja tokom razvoja voćaka

pegavost lista trešnja višnja formiranje krune rezidba višnja kalemljenje meliorativno

Ospi?avost lista – Višnja je po prinosima i dohotku koji se od nje ostvaruje vode?a vo?na vrsta u Leskovcu. Iako joj se u tehnologiji proizvodnje i zaštiti poklanja relativno velika pažnja, poslednjih godina ovu kulturu sve više ugrožava prouzrokova? ospi?avosti liš?a – Blumeriella jaapii, što prouzrokuje znatno smanjenje prinosa i kvaliteta. Na podru?ju Leskovca pod višnjom je, po zvani?nim statisti?kim ... Read More »

Šljivina osa napada šljivike u cvetanju

šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica berba rezidba stone plave

Šljivina osa napada – Šljivine ose (Hoplocampa flava, H.minuta, H.testudinea ) su rasprostranjene u svim rejonima gde se šljiva gaji . Ovi insekti prezime u stadijumu odrasle pagusenice, plitko u zemljištu i zato obrada zemljišta oko voćaka u jesen doprinosi smanjenju intenziteta napada ose u narednoj vegetaciji. Imago je veoma aktivan, hrani se polenom i nektarom cvetova. Ženka polaže jaja ... Read More »

Suzbijanje štetočina u pšenici DELTA AGRAR

delta agrar

DELTA AGRAR savetuje  – Suzbijanje bolesti i šteto?ina u pšenici. Savremeni uzgoj pšenice i postizanje vrhunskih rezultata zahteva primenu  potpune agrotehnike i sredstava zaštite. Pravi izbor kvalitetnih sredstava zaštite Vam garantuje bogat urod i ?uva kvalitet zrna – tu sigurnost Vam pruža DELTA AGRAR.  Bolesti pšenice pri jakom napadu znatno uti?u na smanjenje roda, koje može biti i ve?e od 25%.  Najzna?ajnije bolesti ... Read More »

Ječam beleži nove bolesti

pivarski ječam ozimi

Ječam nove bolesti – Ozimi i jari ječam napada nova gljivična bilest koja još nije dovoljno istražena a predstavlja veliki problem u proizvodnji ječma Simptomi se ispoljavaju na listu zastavičaru. Ispod lista uočavaju se sitne sive do crne pege veličine 0,5-3 milimetara. Pege su u sredini tamnije, oivičene žutim oreolom. Broj pega zavisi od jačine napada, sorte i vremenskih prilika. Gljivica ... Read More »

ŠAMPINJONI pokrivka za pravilan uzgoj

ŠAMPINJONI  pokrivka – U svakoj pokrivci koja služi za gajenje šampinjona žive razli?iti organizmi, vidljivi i  nevidljivi, pokretni i nepokretni (bakterije,gljivice, virusi, nematode) koji ?e naneti velike štete micelijumu i kompostu. Zato je potrebno da se pristupi dezinfikovanju pokrivke pre nego što se  nanese na kompost. Dezinfikovanje   mora da se odradi na vreme, jer od ove ta?ke procesa gajenja šampinjona ... Read More »

Zaštita šećerne repe CERCOSPORA BETICOLA

Zaštita še?erne repe od bolesti. Pegavost lista še?erne repe (Cercospora beticola) je rasprostranjena u svim podru?jima gajenja še?erne repe i predstavlja najštetnije oboljenje še?erne repe. Javlja se svake godine. Pri visokoj vlažnosti i visokoj temperaturi intezivno se razvija i širi, te može da smanji prinos korena i do 30%, a sadržaj še?era od 1 do 2%. Naro?ito velike štete nastaju ... Read More »

Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

Nakon obilnih padavina i stabilizacije vremena, registrovana je ja?a pojava žute r?e na pšenici (Puccinia striiformis). Simptomi koje prouzrokuje P. striiformis se uo?avaju na svim nadzemnim delovima biljke pšenice, pa ?ak i na nezrelom zrnu. Oni se najpre javljaju na donjem, a kasnije i na vršnom liš?u. Na njemu se razvijaju limunastožute uredopustule, koje su linearno raspore?ene izme?u nerava lista ... Read More »