Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: fudži

Tag Archives: fudži

Protivgradne mreže – osiguran rod

mreže novi zasadi voća rak korena zaštita mladih

Protivgradne mreže – osiguran rod. Napisala tekst Jasna Bajšanski. Srem se ubraja u dominantne regione u proizvodnji jabu?astog vo?a. Poslednjih godina podignut je znaj?ajan broj novih zasada, posebno jabuka. Najve?e promene upravo se i uvode u tehnologiju gajenja jabuka. Standard u proizvodnji jabuke je podizanje visoko intenzivnih zasada u gustom sklopu sa protivgradnim mrežama i sistemima za navodnjavanje uz uvo?enje standarda ... Read More »