Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: frizijska rasa

Tag Archives: frizijska rasa

Istočno frizijska rasa je mlečna rasa

 Isto?no frizijska rasa nastala je u Isto?noj Friziji (po kojoj je i dobila ime), na holandsko-nema?koj granici u nizijskim terenima (maršama), u uslovima velike vlažnosti, bujne i bogate paše. Životinje ove rase imaju dosta veliku i grubu glavu, jako ispup?enog profila. Suzne jame su im jako izražene, a o?i krupne. Uši su duga?ke i unapred položene. Oba pola su bez ... Read More »