Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: frigo sadnice

Tag Archives: frigo sadnice

Kvalitetan sadni materijal je uslov uspeha

jagode podsticaji jagode nega marmolada

Kvalitetan sadni materijal. U zavisnosti od na?ina proizvodnje, razvijenosti i na?ina ?uvanja sadnice jegode se svrstavaju u 4 kategorije: 1)  Zelene sadnice – uzimaju se iz mati?njaka od VIII do kraja IX meseca i direktno koriste za sadnju. Manje su zastupljene u odnosu na druge kategorije sadnica jer im je kvalitet nešto slabiji, a vreme sadnje nije odgovaraju?e. Ranije koriš?enje ... Read More »