Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: frigo sadnice

Tag Archives: frigo sadnice

Kvalitetan sadni materijal je uslov uspeha

jagode podsticaji

Kvalitetan sadni materijal. U zavisnosti od načina proizvodnje, razvijenosti i načina čuvanja sadnice jegode se svrstavaju u 4 kategorije: 1)  Zelene sadnice – uzimaju se iz matičnjaka od VIII do kraja IX meseca i direktno koriste za sadnju. Manje su zastupljene u odnosu na druge kategorije sadnica jer im je kvalitet nešto slabiji, a vreme sadnje nije odgovarajuće. Ranije korišćenje ... Read More »