Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: FOSFORNA

Tag Archives: FOSFORNA

FOSFORNA đubriva indikatori plodnosti zemljišta

fosfor fosforna đubriva

FOSFORNA  ĐUBRIVA  – Za razliku od azota, fosfor se nalazi u mineralima, ali ne u tako velikim količinama i nije tako jednako raspoređen kao što je azot u atmosferi. Fosfor se nalazi u nekoliko većih nalazišta (na Bliskom istoku, u severnoj Africi, bivšem SSSR-u, u SAD-u i Okeaniji), i najviše dolazi u formi apatita. U zemljinoj kori ima približno 0,28% ... Read More »

Šljiva – na kojim zemljištima najbolje uspeva

cijano-vodonična šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Šljiva – Najveći broj zasada šljive kod nas gaji se na parapodzolima . Ta zemljišta se ne mogu izbeći. Praksa je nesumljivo potvrdila da se parapodzoli primenom meliorativnih mera mogu učiniti veoma dobrim zemljištima za rentabilno gajenje šljive.    đubrenje šljive azotnim đubrivom je potrebnije nego za bilo kojim drugim đubrivom.Svi naši rejoni u kojima se gaje voćke šljiva pokazuju nedostatke ... Read More »