Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: FOSFORNA ĐUBRIVA

Tag Archives: FOSFORNA ĐUBRIVA

FOSFORNA đubriva indikatori plodnosti zemljišta

fosfor neophodan fosforna đubriva

FOSFORNA  ĐUBRIVA  – Za razliku od azota, fosfor se nalazi u mineralima, ali ne u tako velikim količinama i nije tako jednako raspoređen kao što je azot u atmosferi. Fosfor se nalazi u nekoliko većih nalazišta (na Bliskom istoku, u severnoj Africi, bivšem SSSR-u, u SAD-u i Okeaniji), i najviše dolazi u formi apatita. U zemljinoj kori ima približno 0,28% ... Read More »