Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: fosfora

Tag Archives: fosfora

Voćnjak u pripremi – analiza zemljišta uslov

jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva

Vo?njak u pripremi  – Za zasade vo?a, kao i za druge biljke, važne su fizi?ke, kemijske i biološke osobine zemljišta. Me?utim u pogledu primene ?ubriva za prakti?ne svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj.stepen kiselosti. Na temelju zastupljenosti pojedinih elemenata (mg u 100 g suhe zemlje) zemljišta ... Read More »