Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Fosfor

Tag Archives: Fosfor

Uljana repica, pšenica stanje useva tokom zime

zaštita uljane repice setva uljane uljana repica

Uljana repica stanje useva – temperature na početku zime su više nego što je uobičajeno. Ako ste posejali uljanu repicu jer se nadate boljem finansijskom rezultatu u žetvi vreme je da obiđete njivu. Manjak padavina je uslovio da biljke osećaju nedostatak vode. Nadzemni delovi biljke su veliki potrošači vode i visoke temperature vazduha su uslovile nesrazmeru u aktivnosti lista prema ... Read More »

KALCIJUM fosfor i vitamin D za pravilan rast brojlera

tov pilića pilići kalcijum fosfor kontrola rasta

 Kalcijum fosfor i vitamin  D su materije koje su neophodne za pravilan rast i normalan razvoj kostiju. Visok intenzitet porasta savremenih brojlera i njihova povećana telesna masa, ?ine ishranu fosforom i kalcijumom danas bitnijom nego ikada  Problem smanjene čvrstoće kostiju pilića nanosi velike gubitke brojlerskoj industriji,bilo kroz povećan mortalitet ili kroz smanjenje kvaliteta trupova tokom klanične obrade. Poznati simptomi nedostatka kalcijuma ... Read More »

Fosfor kako se kreće i rastvara u zemljištu

hibrid kukuruz voda borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza kukuruz semenski plodosmena đubrenje kalcijumom

Fosfor kako se kreće i rastvara u zemljištu – Odmah po unošenju P-đubriva u zemljište, pod dejstvom zemljišne vlage, đubrivo počinje da se rastvara. S njegovim rastvaranjem, u neposrednoj blizini same granule, zemljišni rastvor se značajno obogaćuje rastvorenim fosfatima, omogućavajući tako da se oni udalje od samog jezgra. Ovo difuzno kretanje fosfatnih jona, meutim, teče dosta sporo, tako da se ... Read More »

Voćnjak dobre osobine zemljišta donose rod

voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori sadnja voćnjaka

Voćnjak  – najbitnije osobine zemljišta za voćne zasade. Za zasade voća, kao i za druge biljke, važne su fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta. Medjutim način primene đubriva za praktične svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj. stepen kiselosti. -siromašna ako sadrže: fosfora 10 mg i kalija ... Read More »

Pojava azotne depresije i đubrenje u jesenjem periodu.

suzbijanje korova tritikale psenica pojava azotne depresije bokorenje setva pšenice

POJAVA azotne DEPRESIJE i đubrenje u jesenjem periodu. Poznato je u poljoprivrednoj praksi da se vrlo često lome koplja u vezi primene mineralnih hraniva. Jedno od najproblematičnijih pitanja je primena azota u jesenskom razdoblju. U ovom tekstu navesćemo jedan od pogleda u vezi  količina i vremena primene azotnih hraniva. Osnovu u ratarskoj proizvodnji predstavljaju osnovna obrada i osnovno đubrenje. U svakoj ... Read More »

Tri elementa koji garantuju dobar prinos

azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva vlatanje pšenice

Tri elementa koji garantuju dobar prinos. Azot, fosfor i kalijum su deficitarni elementi u našim zemljišta. Obi?no se isti?e da je azot najvažniji me?u neophodnim hranljivim elementima za biljke, da je sinonim plodnosti, nosilac prinosa i element u prvom minimumu. Posebno isticanje pojedinih biogenih elemenata je neopravdano jer ako je bilo koji elementa iz grupe neophodnih elemenata za normalan rast, ... Read More »

Jesenja sadnja voćaka daje bolje rezultate

sadni materijal ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad voćnjak đubrenje mladih

Jesenja sadnja voćaka – S obzirom da je jesen idealno vreme za podizanje novih voćnjaka, u ovom periodu posebnu pažnju treba posvetiti izradi plana zasada i pripremi zemljišta za sadnju. Proizvođači moraju imati na umu da se sve greške napravljene prilikom podizanja voćnjaka više nikada ne mogu popraviti i izazivaju smanjenje produktivnosti i ekonomsku štetu. Da bi zasad voća imao duži ... Read More »

FERTIRIGACIJA kao korekcija osnovnog đubrenja

sistem zalivni turnusi tenziometar sistemi za navodnjavanje

FERTIRIGACIJA kao korekcija – i kvalitetno ?ubrenje je osnov ozbiljne povrtarske proizvodnje i ukoliko se naprave greške prilikom ?ubrenja, sva dalja ulaganja ne?e dovesti do željenih rezultata. Fertirigacija je ?ubrenje preko sistema za navodnjavanje kojom treba izvršiti korekciju osnovnog ?ubrenja bez upotrebe prevelikih koli?ina vodotopivih  ?ubriva. Ukoliko se ?ubrenje biljaka vrši isklju?ivo fertirigacijom u odre?enim vremenskim periodima javlja se  veliki deficit ... Read More »

Kukuruz setva u optimalnom roku – do kraja aprila

kukuruz setva vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja divlji sirak

Kukuruz setva – kukuruz je naša najvažnija biljna vrsta i ove godine zauzeće najveće poljoprivredne površine. Zemljište se sastoji od mineralnih materija, vode i organske materije. Organsku materiju zemljišta čine humus, koren biljaka i živi organizmi. Živi organizmi su bakterije, gljive, kišne gliste i ostale životinje. Jedna šaka plodne zemlje iz bioaktivnog gornjeg sloja sadrži više živih organizama nego što ... Read More »

Fosfor njegov značaj za razvoj biljaka

topla leja paradajz virus kalemljenje povrtarskih kultura zalivanje pravilni

Fosfor njegov zna?aj . Biljke usvajaju fosfor isklju?ivo iz rastvora. Kako se fosfor u zemljištu nalazi u neorganskom i organskom obliku, ovaj drugi oblik mora prvo da se mineralizuje da bi bio dostupan biljci. Mineralizacija organskog fosfora pri normalnoj temperaturi je niska, dok se pri višim temperaturama od 35 C stepeni odvija intenzivno.  Iskoriš?avanje organskog fosfora zavisi i od biohemijskih ... Read More »