Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Fosfor – rastvorljivost

Tag Archives: Fosfor – rastvorljivost

Fosfor rastvorljivost, kretanje kroz zemljište

Fosfor rastvorljivost. Odmah po unošenju P-?ubriva u zemljište, pod dejstvom zemljišne vlage, ?ubrivo po?inje da se rastvara. S njegovim rastvaranjem, u neposrednoj blizini same granule, zemljišni rastvor se zna?ajno oboga?uje rastvorenim fosfatima, omogu?avaju?i tako da se oni udalje od samog jezgra. Ovo difuzno kretanje fosfatnih jona, me?utim, te?e dosta sporo, tako da se oni udaljavaju od same granule najviše 3-7 ... Read More »

Fosfor manjak utiče na bolesti biljaka i prinos

Fosfor manjak – na nekim njivama uo?ena je promena boje lisne mase kod useva posejanih pre optimalnog roka. Simptomi pojave crvenkaste nijanse listova ukazuju na nedostatak fosfora u zemljištu. Ovakva pojava je ?esta u jesen i rano prole?e a  intenzivnija u mikrodepresijama gde je duže zadržavanje vode pogotovu na parcelama gde je seme plitko posejano a biljka je sa slabije ... Read More »