Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Fosfor manjak

Tag Archives: Fosfor manjak

Fosfor manjak utiče na bolesti biljaka i prinos

fosfor manjak plodored

Fosfor manjak – na nekim njivama uočena je promena boje lisne mase kod useva posejanih pre optimalnog roka. Simptomi pojave crvenkaste nijanse listova ukazuju na nedostatak fosfora u zemljištu. Ovakva pojava je česta u jesen i rano proleće a  intenzivnija u mikrodepresijama gde je duže zadržavanje vode pogotovu na parcelama gde je seme plitko posejano a biljka je sa slabije razvijenim ... Read More »