Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Formiranje krune

Tag Archives: Formiranje krune

Povijanje grana formiranje krune voćaka

kruska monilia prekalemljivanje

Povijanje grana – Pored zimske i letnje rezidbe u cilju formiranja odgovaraju?eg uzgojnog oblika veoma zna?ajna mera je povijanje mladara. Obzirom da se kod nas zasadi uglavnom podižu sadnicama bez prevremenih gran?ica koje imaju širok ugao grananja neophodna mera je povijanje ili razvo?enje mladara u cilju dobijanja odgovaraju?eg ugla koji ?e skeletna grana zahvatati sa osnovnom vo?icom. Rezidbom izbacujemo letoraste ... Read More »

Formiranje krune, njene vrste kod višnje

trešnja višnja formiranje rezidba višnja

Formiranje krune, Kod slabo bujnih sorti višnje na sopstvenom korenu (kao što je obla?inska višnja) naj?eš?e se primenjuje modifikovana piramidalna kruna malih dimenzija. U prvoj godini u fazi bubrenja pupoljaka višnje treba precizno prekratiti posa?ene sadnice na visinu od 120 centimetara, neposredno iznad predvi?enog pupoljka iz kojeg razvijeni mladar treba da bude produžnica debla. Formiranje krune, njene vrste kod višnje ... Read More »