Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: formiranje krune voćaka

Tag Archives: formiranje krune voćaka

Povijanje grana formiranje krune voćaka

kruska monilia prekalemljivanje

Povijanje grana – Pored zimske i letnje rezidbe u cilju formiranja odgovaraju?eg uzgojnog oblika veoma zna?ajna mera je povijanje mladara. Obzirom da se kod nas zasadi uglavnom podižu sadnicama bez prevremenih gran?ica koje imaju širok ugao grananja neophodna mera je povijanje ili razvo?enje mladara u cilju dobijanja odgovaraju?eg ugla koji ?e skeletna grana zahvatati sa osnovnom vo?icom. Rezidbom izbacujemo letoraste ... Read More »