Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: formiranje krošnje

Tag Archives: formiranje krošnje

Rezidba voćaka i formiranje krošnje

pegavost lista trešnja višnja formiranje krune rezidba višnja kalemljenje meliorativno

Rezidba vo?aka i formiranje krošnje je jedna od najzna?ajnijih agrotehni?kih radnji, a cilj toga je pravilno obrazovanje krune vo?aka, brži rod i zadovoljavaju?a rodnost i visok kvaliteta plodova. Pravilnu formu krošnje postižemo savijanjem grana i postupkom letnje zelene rezidbe, koja se provodi u toku vegetacije. Povijanje i usmeravanje jednogodišnjih izdanaka sa specijalnim savija?ima grana je izuzetno zna?ajna mera u formiranju ... Read More »