Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Folijarna prihrana rastvorom UREE

Tag Archives: Folijarna prihrana rastvorom UREE

Folijarna prihrana rastvorom UREE – kukuruz

Folijarna prihrana rastvorom UREE – Poslednjih godina ratari u Kolubarskom okrugu po?eli su da primenjuju folijarnu prihranu jarih useva, naj?eš?e kukuruza, rastvorom UREE. ?est sušni period u vreme prihrane dovodi do toga da se veliki deo primenjenog azotnog ?ubriva, naj?eš?e KAN-a, uopšte ne rastvori i ne dospe u zonu korenovog sistema odakle ga biljke mogu usvojiti. Kao posledica toga biljke ... Read More »