Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Folijarna prihrana prinos

Tag Archives: Folijarna prihrana prinos

FOLIJARNA PRIHRANA pravi odgovor za uspeh

malina nudi malina rezidba maline miner malina zaštita folijarna đubrenje zasada malina razmnožavanje malina sadnja

Folijarna prihrana – Najveći uticaj na prinos i kvalitet povrća su sortiment, klima, zemljište, agrotehnika, itd. Od svih parametara najvažniji je zemljište. Zemljište je, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophdne za rast i razviće i koje biljke usvajaju preko korena. I nadzemni organi, pre svih list, mogu da usvajaju mineralne materije i ... Read More »

Folijarna prihrana povećava prinose

Folijarna prihrana –  PRIHRANA KUKURUZA, ŠE?ERNE REPE I SOJE. U toku je zaštita ratarskih useva od korova . Kompanija Nutrileaders poljoprivrednim proizvo?a?ima nudi najsavremeniju folijarnu prihranu koja se odli?no kombinuje sa herbicidima i pomaže biljkama da lakše prebrode stres od nepovoljnih vremenskih prilika i zaštitnih tretmana. Nutriamino Plus sadrži aminokiseline i fosfor. Preporu?uje se za bolji razvoj korena i brži ... Read More »