Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Folijarna prihrana povećava prinose

Tag Archives: Folijarna prihrana povećava prinose

Folijarna prihrana povećava prinose

Folijarna prihrana –  PRIHRANA KUKURUZA, ŠE?ERNE REPE I SOJE. U toku je zaštita ratarskih useva od korova . Kompanija Nutrileaders poljoprivrednim proizvo?a?ima nudi najsavremeniju folijarnu prihranu koja se odli?no kombinuje sa herbicidima i pomaže biljkama da lakše prebrode stres od nepovoljnih vremenskih prilika i zaštitnih tretmana. Nutriamino Plus sadrži aminokiseline i fosfor. Preporu?uje se za bolji razvoj korena i brži ... Read More »