Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Folijarna prihrana biljaka

Tag Archives: Folijarna prihrana biljaka

Folijarna prihrana biljaka pomaže rastu i razvoju

blitva

Folijarna prihrana – Dobar program ishrane biljaka i kvalitetno tečno đubrivo omogućava da se predupredi nedovoljna ishrana i pojava simptoma nedostatka hraniva makro i mikro elemenata a samim tim i obezbedi očekivani prinos. Folijarna prihrana preko lista je do sedam puta efikasnija od ishrane preko korena. Mlado lišće ‐ fiziološki aktivno brzo usvaja i sprovodi usvojena hraniva u druge delove ... Read More »

Prihrana povrća tokom cele vegetacije

rasad paradajz seme

Prihrana povrća – S obzirom na veoma kratku vegetaciju, u proizvodnjim povrća je veoma bitno biljke pravilno navodnjavati, prihranjivati i negovati, kako bi se postigli maksimalni prinosi, što uostalom i donosi najveću ekonomsku dobit. Svaku fazu rasta i razvića povrtarskih kultura odlikuje specifična potreba biljke za makro i mikro elementima , pa je zato pravilan izbor vrste i količine đubriva ... Read More »