Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Fitotoksičnost

Tag Archives: Fitotoksičnost

Herbicidi i njihova neželjena dejstva na njivi

pesticid herbicidi

Herbicidi mogu ispoljiti fitotoksično dejstvo na gajenim biljkama na kojima imaju dozvolu za primenu, kao i nenamernom primenom u drugim osetljivim gajenim biljkama, uglavnom kao posledica grešaka u primeni i/ili nepovoljnih faktora spoljne sredine. U cilju boljeg upoznavanja fitotoksičnosti herbicida kao redovne pojave u praksi, ukazaćemo na najčešće uzroke i uslove pod kojima se javlja, dijagnostiku, mere predostrožnosti i najnovija nau?na ... Read More »

Zaštita vinove loze redosled primene sredstava

vinograd grinje

Zaštita vinove loze. Za zaštitu vinove loze tokom vegetacije ponekad je potrebno mešati nekoliko sredstava za zaštitu bilja kako bi se jednim tretmanom suzbile različite bolesti i šteočine. Tim istim sredstvima mogu se dodati okvašivači ili folijarna đubriva. Iz tog razloga vrlo je važno poznavati kompatbilnost sredstava kako bi se izbegle neželjene posledice (smanjeno delovanje jedne ili više aktivnih supstanci, ... Read More »

Fitotoksičnost herbicida na pojedinim zemljištima

pesticid herbicidi

Fitotoksi?nost herbicida – Primena zemilišnih herbicida u prole?nim okopavinama  je preporu?ljiva. Osim preporuke o vrsti preparata, potrebno je ista?i da primena zemljišnih herbicida osim prednosti što omogu?ava dugotrajniju zaštitu u vreme kada je usev u najkriti?nijoj fazi neposredno posle nicanja,  sa sobom nosi opasnost od nastanka fitotoksije ( negativnog delovanja herbicida – trovanje biljaka ). Tako?e  trebamo biti oprezni kod kombinovanja ... Read More »

Pšenica i njena zaštita – fitotoksičnost je moguća

kamut herbicid fungicid

Pšenica i njena zaštita – UTICAJ Istovremena primena HERBICIDA I FUNGICIDA  u ozimoj pšenici . Poslednjih godina, gajenje pšenice postaje relativno isplativiji posao. Glavni razlog ovoga su unapre?enje tehnologije proizvodnje koje se ogleda kroz: ve?i izbor dobrih sorti, primeni ?ubriva kao i obavezne mere suzbijanja korova, bolesti i šteto?ina. Primena fungicida dva puta u sezoni jedna je od klju?nih mera koja ... Read More »