Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Fitoplazma

Tag Archives: Fitoplazma

Fitoplazma listova vinove loze, uzročnik cikade

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

Fitoplazma listova vinove loze – Postoji veći broj fitoplazmi pouzrokovača žutila i crvenila lišća vinove loze,ali je najopasnija od njih Flavence doree. Ranije se smatralo da su bolesti tipa žutila ili crvenila prouzrokovane virusima, ali je danas utvrđeno da su uzročnici fitoplazme, idntifikovane u nekim našim vinogorjima. Ova bolest je u direktnoj vezi sa prisustvom cikade Scaphoideus titanus. Ona je prenosilac ... Read More »

STOLBUR fitoplazma paradajza, paprike, krompira

prirodni lekovi organska paprika plastenik paprika u maju

 Stolbur fitoplazma uglavnom zaražava biljke iz familije Solanaceae – krompir, paradajz, paprika i plavi patlidžan  Ova bolest je karakteristična za biljke gajene na polju. Na obolelim biljkama cvetovi zauzimaju uspravan položaj i zelenu boju. Ranije formi- rano lišće dobija zelenožutu boju, dok mlađi listovi sve više žute i ostaju sitniji, često ivicama povijenim na gore. Biljka, a naročito vršni delovi ... Read More »

Fitoplazma Evropsko žutilo koštičavog voća

miner zmijolikih fitoplazma evropsko žutilo

Fitoplazma Evropsko žutilo – Prouzrokova? fitoplazma: Candidatus phytoplasma prunorum. Glavni domaćini ove fitoplazme pripadaju rodu Prunus, a naročito su osetljive Prunus armeniaca (kajsija) i Prunus salicina (japanska šljiva) ]dok šljiva (Prunus domestica) ima prirodnu veću toleranciju, ne ispoljavaju se simptomi i ako je biljka inficirana. Bolest je prisutna u zemljama Evrope i povezana je sa apopleksijom kajsije. Prisutna je i ... Read More »