Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: finansiranje

Tag Archives: finansiranje

Crédit Agricole Grupa: 2017. je rekordna godina

credit agricole

Crédit Agricole Grupa: 2017. je rekordna godina za Grupu sa neto prihodom od 6,5 milijardi  Pariz, 19.02.2018 – Neto prihod Crédit Agricole Grupe u 2017. godini iznosi 6,5 milijardi evra, što predstavlja rast od  preko 35,5% u poređenju sa 2016. godinom. Ovi odlični rezultati odražavaju jaku dinamiku svih poslovnih linija i napredak u ostvarivanju sinergija prihoda. U 2017. godini postignuta je ... Read More »

Predžetveno finansiranje dobra mera ili … ?

Predžetveno finansiranje – Država nema dovoljno novca, i to je svima poznato. Iz godine u godinu smanjuju se subvencije, a poljoprivrednici su gotovno hroni?no bez obrtnog kapitala. Jedna od novina, u novembru usvojenog Zakona o finansiranju poljoprivrede, je uvo?enje koriš?enja zaloga na budu?em rodu, kao sredstva za obezbe?enje pozajmice. Ugovor o finansiranju proizvodnje upisiva?e se u Registar ugovora o finansiranju, ... Read More »