Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: filtracija

Tag Archives: filtracija

Vrenje šire, pravilno otakanje, taloženje

sira vrenje konkurs invasticije

Vrenje  šire – Za vreme vrenja šire i kasnije talože se streš, kvasac, belančevinaste, pektinske i druge materije. Držanje vina na talogu je štetno jer vino može da dobije neprijatan miris, da se pokvari, što je naročito opasno ako je grožđe bilo trulo. Stoga vino dobijeno od trulog grožđa treba da se odvoji od taloga čim se završi burno vrenje, ... Read More »

Vino filtracija, stabilizacija radi čuvanja kvaliteta

vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino

Vino filtracija – Za razliku od bioloških i hemijskih metoda stabilizacije slatkih vina, pri kojima se stvaraju nepovoljni uslovi za aktivnost kvasaca, fizi?ke metode se sastoje u njihovom odstranjivanju EK- filtracijom ili pasterizacijom. Budu?i da je EK-filtracija hladni postupak, a pasterizacija topli, to se boce mogu puniti vinom sterilno hladnim putem i sterilno toplim putem. Pri bilo kojem od tih ... Read More »