Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: filtracija

Tag Archives: filtracija

Vrenje šire, pravilno otakanje, taloženje

sira vrenje

Vrenje šire – Za vreme vrenja šire i kasnije talože se streš, kvasac, belan?evinaste, pektinske i druge materije. Držanje vina na talogu je štetno jer vino može da dobije neprijatan miris, da se pokvari, što je naro?ito opasno ako je grož?e bilo trulo. Stoga vino dobijeno od trulog grož?a treba da se odvoji od taloga ?im se završi burno vrenje, ... Read More »

Vino filtracija, stabilizacija radi čuvanja kvaliteta

vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino

Vino filtracija – Za razliku od bioloških i hemijskih metoda stabilizacije slatkih vina, pri kojima se stvaraju nepovoljni uslovi za aktivnost kvasaca, fizi?ke metode se sastoje u njihovom odstranjivanju EK- filtracijom ili pasterizacijom. Budu?i da je EK-filtracija hladni postupak, a pasterizacija topli, to se boce mogu puniti vinom sterilno hladnim putem i sterilno toplim putem. Pri bilo kojem od tih ... Read More »