Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Feromonske klopke

Tag Archives: Feromonske klopke

Feromonske klopke smanjuju upotrebu pesticida

kit sistem gusta sadnja u navodnjavanje voćnjaka

Feromonske klopke – Gajene voćne vrste napada veliki broj štetnih organizama. Usled aktivnosti i ishrane štetnih organizama prinos gajenih voćaka i pored sprovedenih mera zaštite bilja može biti umanjen i do 30% u zavisnosti od vrste. I pored toga što se poslednjih godina ulažu veliki napori na uvođenju integralne zaštite voćaka, proizvođači u želji da ostvare veće prinose i kvalitetnije plodove ... Read More »