Saturday, 21 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Feromonske klopke manje pesticida

Tag Archives: Feromonske klopke manje pesticida

Feromonske klopke smanjuju upotrebu pesticida

kit sistem

Feromonske klopke – Gajene voćne vrste napada veliki broj štetnih organizama. Usled aktivnosti i ishrane štetnih organizama prinos gajenih voćaka i pored sprovedenih mera zaštite bilja može biti umanjen i do 30% u zavisnosti od vrste. I pored toga što se poslednjih godina ulažu veliki napori na uvođenju integralne zaštite voćaka, proizvođači u želji da ostvare veće prinose i kvalitetnije ... Read More »