Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Faze razvoja pšenice tokom sezone

Tag Archives: Faze razvoja pšenice tokom sezone

Faze razvoja pšenice tokom sezone jesen – leto

Faze razvoja pšenice- Ratarska proizvodnja se karakteriše nizom specifi?nosti i zavisi od velikog broja prirodnih ?inilaca, prvenstveno zemljišnih i klimatskih uslova. Klima se kao limitiraju?i faktor u poljoprivredi, ispoljava naro?ito pojavom ekstrema nekog ?inioca, a agrotehnika ima ulogu da omogu?i nesmetan rast i razvi?e strnim žitima, kao I da ublaži negativne klimatske uticaje na biljku. Najmo?nije agrotehni?ke mere za pšenicu ... Read More »