Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: family 117

Tag Archives: family 117

Energetska efikasnost uslov za modernu izgradnju

Energetska efikasnost – Troškovi života  su u zna?ajnom porastu, ali raste i svest o nužnosti uštede energije i zaštiti životne sredine. Svaki novi objekat mora da ispuni zahtev za malim utroškom energije. Vreme je da se zapitate kako to posti?i uz istovremenu uštedu materijala i vremena neophodnog za gradnju “štedljive” ku?e. Primenom novih, modernih materijala se može posti?i da trošak grejanja tokom zime, ... Read More »