Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: family 117

Tag Archives: family 117

Energetska efikasnost uslov za modernu izgradnju

energetska efikasnost

Energetska efikasnost – Troškovi života  su u značajnom porastu, ali raste i svest o nužnosti uštede energije i zaštiti životne sredine. Svaki novi objekat mora da ispuni zahtev za malim utroškom energije. Vreme je da se zapitate kako to postići uz istovremenu uštedu materijala i vremena neophodnog za gradnju “štedljive” kuće. Primenom novih, modernih materijala se može postići da trošak grejanja tokom zime, ... Read More »