Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Facelija

Tag Archives: Facelija

Facelija medonosna biljka na radost pčela

facelija medonosna

Facelija medonosna biljka  je veoma zahvalna medonosna biljka. Može se tokom perioda maj – septembar koristiti kao ispaša pčela. To se postiže setvom tokom 15 – 20 dana , postepeno. Prinos meda je i do 1.000 kg po hektaru. Poznato je nekoliko tipova facelije. Najraširenija je Phacelia tanacetifolia koja je visine 70-100 cm. To je jednogodišnja zeljasta biljka. Cela biljka ... Read More »