Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: faban

Tag Archives: faban

Zaštita jabuke u proleće – savet DELTA AGRAR – a

Zaštita jabuke

Zaštita jabukw – Uspešna zaštita je uslov za dobar i kvalitetan rod i ostvarenje profita u vo?njaku. Kvalitet sredstava zaštite koju nudi DELTA AGRAR je garant dobrog roda i da ?e rezultati na jesen biti odli?ni. USPEŠNA ZAŠTITA JABUKE U CILJU SUZBIJANJA PROUZROKOVA?A ?A?AVE PEGAVOSTI LISTA I KRASTAVOSTI PLODOVA JABUKE – Venturia inaequalis Zaštita jabuke tokom fenofaze mirovanja primenom fungicida Cuproxat ... Read More »