Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: eurofruit

Tag Archives: eurofruit

Forum EUROFRUIT u Beogradu, 21 – 22. novembar 2017.

forum u beogradu

Forum EUROFRUIT u Beogradu – U?ite od najboljih na Fruitnet Forumu SE Europe Stru?njaci za maloprodaju, marketing, investicije, uvoz-izvoz i usaglašenost spremni za u?ešc?e na beogradskom doga?aju Vodec?i igra?i u proizvodnji voc?a i povrc?a u jugoisto?noj Evropi c?e saznati o tržišnim trendovima, novim tržišnim prilikama, novim tehnologijama i promeni potroša?ke potražnje na ovogodišnjem Fruitnet Forumu South-East Europe, godišnjem sastanku EUROFRUIT-a industrije ... Read More »