Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Etanol

Tag Archives: Etanol

Cene poljoproizvoda na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih

Cene poljoproizvoda – pad vrednosti eura  prema US$ je usporila pad prodaje iz EU. Beležimo pad cena kukuruza u EU. Argentinski farmeri se okre?u ve?oj proizvodnji kukuruza i smanjuju površine pod sojom. Cene uljane repice i soje prate dobar trend izvoza i tako kompenzuju ve?u proizvodnju, na svetskom nivou. Evropsko tržište  Uvoz soje od 1. 07 – 14.10 2017. beleži pad ... Read More »

Voćne mušice “beru” plodove i Vašu zaradu

Vo?ne mušice – Drosophila suzukii je veoma štetna vo?na mušica poreklom iz isto?ne Azije. U Evropi je prvi put registrovana 2009. godine i to u Španiji, Italiji i Francuskoj. U našoj zemlji ova šteto?ina je prvi put identifikovana 2014. godine, a potom 2015. godine njeno prisustvo zabeleženo je na tri lokaliteta. Za razliku od drugih vo?nih mušica, ova vrsta polaže ... Read More »

Etanol pomaže ratarima -čuva cenu kukuruza

balans kukuruz otkup etanol

Etanol – Tržište kukuruza: proizvodnja američkog etanola održava cene. Prema USDA (Ministarstvo za poljoprivrednu SAD), 131 Mt, tj. 35% američke proizvodnje kukuruza i 13% svetske proizvodnje namenjeno je proizvodnji etanola u Sjedinjenim Američkim Državama u 2014/15. Ovo tržište je na taj način postalo za nekoliko godina odlučujuće na tržištu kukuruza.  Tokom 2014, zahvaljujući globalnoj tražnji održana je prerada kukuruza u ... Read More »