Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: estrus

Tag Archives: estrus

Veštačko osemenjavanje daje kvalitetnu prasad ISV

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Veštačko osemenjavanje – Moderna proizvodnja u svinjarstvu podrazumeva korišćenje veštačkog osemenjavanja kao napredne zootehničke mere čime se poboljšavaju proizvodna svojstva stada korišćenjem sperme genetski visokovrednih nerastova. U većini slučajeva ne zna se tačno vreme poće- tka gonjenja ili stajanja plotkinja, pa je teško predvideti vreme ovulacije. Zbog toga se u doba gonjenja (estrus) obavljaju dva prirodna ili 2 veštačka osemenjavanja. Estrus traje u proseku 53 sata, a ovulacija ... Read More »

Servis period kao uslov zdravlja kod krava

papak servis period

Servis period se definiše kao vremenski interval izme?u teljenja i uspostavljanja slede?e uspešne koncepcije, to jest period od teljenja do osemenjavanja koje rezultira teljenjem, posle normalnog trajanja gravidnosti. Kako je trajanje steonosti biološka konstanta (9 meseci), to trajanje servis perioda odre?uje trajanje jednog me?utelidbenog intervala. Ako se želi posti?i maksimalna reproduktivna efikasnost krave (jedno teljenje za godinu dana), onda servis ... Read More »