Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ESKA vinove loze

Tag Archives: ESKA vinove loze

ESKA bolest vinove loze širom Evrope

mikrobiološka bojadiser sorta

ESKA – BOLEST VINOVE LOZE,  Eska je kompleksna bolest vinove loze i veoma destruktivana. Smatra se  da oboljenje izaziva više gljiva koje napadaju sprovodni sistem. Phaemoniella chlamydospora, Stereum hirsutu i Phellinus ignirarius su naj?eš?e izolovane gljive iz ?okota vinove loze kao uzro?nici ove bolesti. Bolest se naj?eš?e javlja u uslovima toplije klime. Simptomi se mogu javiti na svim delovima vinove ... Read More »