Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: eppo

Tag Archives: eppo

Pirsova bolest – Xylella fastidiosa na vinovoj lozi

fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska

Pirsova bolest – Epidemiologija: Xylella fastidiosa se održava i širi insektima vektorima i zaraženim biljnim materijalom. U biljci se nalazi u ksilemu, odakle je ishranom usvajaju vektori i prenose na zdrave biljke. S obzirom na prisustvo brojnih osetljivih doma?ina, unos ovog patogena na evropski kontinent imao bi nesagledive posledice. Mogu?i putevi unosa patogena su zaraženim sadnim materijalom ili vektorima prisutnim ... Read More »