Friday, 23 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Enzimi i bakterije silaži

Tag Archives: Enzimi i bakterije silaži

Enzimi i bakterije kao dodaci silaži, bolji kvalitet

soja sirova pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje hranivo

 Enzimi i bakterije – Dodaci, koji mogu biti razli?itih hemijskih, fizi?kih i fizioloških karakteristika, po potrebi dodaju se pripremljenoj masi za siliranje, da bi poboljšali fermentaciju, o?uvali i pove?ali kvalitet silaže, smanjili gubitak hranljivih materija i ujedno poboljšali ukus,miris i druga svojstva silaže. Oni se mogu upotrebljavati kao prirodna-ugljenohidratna hraniva, ili se koriste na bazi prirodnih ili sinteti?kih jedinjenja kao ... Read More »