Monday, 16 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: enzim

Tag Archives: enzim

Bistrenje vina problemi i rešenja problema

destilisati vino medovina bistrenje vina alkohol

Bistrenje vina – Praksa je pokazala da sve dok u nekom vinu isparljiva kiselina (sirćetna) ne prelazi 0,7-0,8 g/l, nema razloga za zabrinutost. Mikrobiološki potpuno zdravo vino, može biti mutno i sporo se bistri sve dok ne postigne punu zrelost i stabilnost. Najčešći uzroci mutnoće i nestabilnosti mladih vina mogu biti: Kod suvih vina neprevreli šećer i talog na dnu ... Read More »