Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: energija klijanja semena

Tag Archives: energija klijanja semena

Setva optimalni rok uslov uspeha žetve

Setva optimalni rok za setvu ozimih strnih žita je u toku. Svake godine, ili bolje re?eni svake jeseni se u Podrinju i Ra?evini, strnim žitima zaseje do 5.000 ha. Od tih površina najviše se poseje pšenice, sto?nog je?ma, dok ostale površine su zasejane tritikaleom, ovsem i sa raži. Zavisno od dinamike uspremanja kukuruza, soje, vremenskih uslova i pre svega cene, ... Read More »

Gustina setve, energija klijanja semena

Gustina setve – Savremena tehnologija proizvodnje kukuruza zahteva optimalni sklop biljaka karakteristi?an za grupu zrenja. Pregust sklop dovodi do zastoja u razvoju, neracionalnog iskoriš?avanja vode i hraniva iz zemljišta, i direktno uti?e na smanjenje prinosa. Gustinu setve, tj. budu?i broj biljaka po jedinici površine opredeljuje rastojanje biljaka u redu, pošto se kukuruz kod nas seje na me?uredni razmak od 70 ... Read More »