Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Energetska efikasnost

Tag Archives: Energetska efikasnost

Energetska efikasnost, pravi put za uštedu

energetska efikasnost

Energetska efikasnost postaje uslov za izgradnju novih objekata. Pametan izbor materijala Vam štedi godišnje 500 – 700 eura !! Na Sajmu privrede VIROEXPO zapažen nastup je imala firma GOM d.o.o. iz Bačkog Gradišta. Njena delatnost je izgradnja niskoenergetskih i pasivnih kuća. Niskoenergetske kuće su one koje troše maksimalno 30 kWh/m2  godišnje energije za grejanje. Takve se kuće zovu i “trolitarske ... Read More »

Energetska efikasnost, za grejanje 1 euro po m2 ??

Energetska efikasnost – kako udobno živeti bez velikih troškova za grejanje i hla?enje porodi?nog doma ? Klima je sve toplija, ali trošak za ogrev dostiže 500 eura. Kako ga smanjiti  i imati sav komfor u svome domu ? Rešenja Vam nudi gradnja ku?a sa thermo blokovima koji imaju visok koeficijent ?uvanja ebergije. U Evropi ve? dugo je zaživeo koncept izgradnje ... Read More »

Energetska efikasnost uslov za modernu izgradnju

Energetska efikasnost – Troškovi života  su u zna?ajnom porastu, ali raste i svest o nužnosti uštede energije i zaštiti životne sredine. Svaki novi objekat mora da ispuni zahtev za malim utroškom energije. Vreme je da se zapitate kako to posti?i uz istovremenu uštedu materijala i vremena neophodnog za gradnju “štedljive” ku?e. Primenom novih, modernih materijala se može posti?i da trošak grejanja tokom zime, ... Read More »

Energetska efikasnost donosi komfor i uštede

Energetska efikasnost ku?e Vam može doneti brojne pogodnosti. Trošak za zagrevanje i hla?enje stambenog prostora odnosi veliki deo ku?nog budžeta. Kada pomislimo na štednju, uglavnom su prave asocijacije na odricanje, dok efikasna upotreba energije direktno vodi ka pove?anju kvaliteta života, konkurentnosti privrede i energetskoj bezbednosti. Rezultat pove?ane efikasnosti su zna?ajne uštede u finansijskom smislu, ali ne treba zanemariti i direktan ... Read More »

Energetska efikasnost – cela zima za 170 eura !!

Energetska efikasnost – stigao je sneg, temperature dostižu minus 10 stepeni C !! Grejanje objekata zahteva veliku sumu novca i mnogi se brinu kako ?e “izgurati” zimu. Gradnjom energetski efikasne ku?e troškovi grejanja Vašeg doma ne?e prelaziti 200 eura godišnje. Zvu?i neverovatno ? Energetska efikasnost je vrlo važna, a u budu?nosti ?e biti još i važnija. Da bi se postigla ... Read More »